TCF v 2.2: Special Purpose 3- "Save and communicate privacy choices"

Den 7. marts 2024 fastslog Den Europæiske Unions Domstol (CJEU), at TC Strings kan være personoplysninger, hvis de kan knyttes til andre identificerbare data, som gør det muligt at identificere en person.

For at imødekomme denne afgørelse har TCF-arbejdsgrupperne udviklet et nyt “Special Purpose 3”. Dette har til formål at gøre det lettere for TCF-deltagere at etablere et lovgrundlag for behandling af brugernes privatlivsvalg, registreret som en TC String, når de betragtes som personoplysninger.

Dette bygger på en handlingsplan, der er godkendt af den belgiske databeskyttelsesmyndighed (APD), som kræver et lovgrundlag for behandling af TC Strings under GDPR.

TCF v2.2: Hovedændringer

1. Inkludering af Special Purpose 3 (“Gem og kommuniker privatlivsvalg”) til TCF formålstaxonomi

Dette formål har til hensigt at dække behandlingen af TC Strings for at verificere samtykke og/eller indsigelsesstatus for en leverandør samt for at respektere brugernes privatlivsvalg. Leverandører kan vælge at erklære dette formål på registreringsniveau, forudsat at de har gennemført og dokumenteret en legitim interessevurdering (LIA), der viser, at brugernes interesser og grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter de legitime interesser, der forfølges.

2. Nyt sekundært lag UI-krav for CMP’er

Bilag B: Brugergrænsefladekrav D. Specifikke krav til rammeværksbrugergrænseflader i forbindelse med legitime interesser

c. Når der gives gennemsigtighed om formål; særlige formål, funktioner, særlige funktioner og leverandører i forbindelse med en legitim interesse for det samme, skal der leveres et enkelt sekundært lag, der tillader brugeren at: (…)

VII. Gennemgå, hvor det er relevant, lagrings- og adgangsinformation vedrørende CMP’s registrering af signaler, herunder den maksimale lagringsvarighed for enheden.

3. Politikversionering

Politikversionen er blevet øget fra 4.0.a til 5.0.

Tidslinje for Implementering

3. juli 2024: frist for leverandører til at opdatere deres GVL-registrering
Leverandører kan erklære Special Purpose 3 ved at logge ind på GVL-registreringsportalen her, der er blevet opdateret med det nye special purpose 3.
Hvis du ikke kan se dine eksisterende data i portalen, så prøv at rydde din cache eller log ind med en anden browser.

Special Purpose 3 og leverandørernes erklæringer om Special Purpose 3 vil begynde at blive afspejlet i den globale leverandørliste (GVL) og de tilsvarende oversættelser fra torsdag den 4. juli 2024.

4. oktober 2024: frist for CMP’er til at implementere de nye politikker
De nye politikker kræver ikke, at CMP’er genopfrisker frameworks. Efter 4. oktober 2024 skal nye TC Strings oprettes under policy version 5. TC Strings oprettet før 4. oktober 2024 under policy version 4 forbliver gyldige.

CMP frameworks behøver ikke at ansøge om genvalidering. Overholdelse af de nye krav vil dog blive verificeret som en del af IAB Europe’s regelmæssige overvågning af CMP’ers live installationer fra implementeringsfristen.

Ekstra Materiale

For at hjælpe yderligere har TCF-arbejdsgrupperne udviklet nedenstående materiale:

• Ofte stillede spørgsmål om Special Purpose 3: se ofte stillede spørgsmål nr. 8 og nr. 15 her

• Praktisk vejledning til at udføre en legitim interessevurdering (LIA) her

Dette dokument blev udarbejdet for at understøtte TCF-deltagere i at gennemføre deres egen og objektive analyse, når de har til hensigt at forfølge behandlingen dækket af Special Purpose 3 under det legitime interesse-retsgrundlag. Det nedbryder de forskellige vurderinger, som de bør udføre for hver del af den “tre-parts test”, der kræves for at demonstrere og dokumentere, at legitime interesser gælder.