Om IAB Danmark

IAB Danmark er en del af Danske Medier og varetager den digitale annoncebranches interesser og er en del af den førende verdensomspændende organisation på området. Der er ca. 270 medlemmer i Danmark og 5.500 på europæisk plan inden for digitale medier, bureauer, annoncører og serviceleverandører, der samarbejder omkring udvikling, uddannelse, inspiration, faglige og sociale og arrangementer, hvor der dyrkes gode relationer til branchekolleger, kunder og leverandører i Danmark og internationalt.

IAB Danmark har til formål at udvikle harmoniserede standarder og vejledninger med henblik på at udvikle og lette samhandel med digital annoncering, samt at bidrage til at juridiske rammebetingelser tager hensyn til den digitale annoncesektors særlige behov i Danmark og internationalt. Til dette formål skal det tilsigtes, at den samfundsmæssige værdi af digital annoncering er dokumenteret og anerkendt blandt myndigheder, forbrugere og kommercielle markedsaktører.

IAB Transparency & Consent Framework (TCF)
IAB Europe driver en branche-standard for håndtering af samtykke til brug af cookies og behandling af persondata til målrettet digital annoncering m.v. Som medlem af IAB Danmark har man mulighed for at søge tilslutning til TCF. Læs mere her.

Events
Medlemmer har adgang til alle events i Danske Medier og IAB Danmark til medlemspris. Du har også mulighed for at deltage i de mange spændende internationale events hos vores IAB-søsterorganisationer internationalt.

Dynamiske Task Forces
Vores branche er i konstant udvikling, og så snart et nyt område opstår eller der sker større ændringer, samler vi eksperter fra centrale interessenter blandt vores medlemmer til at udarbejde guidelines, standarder, arrangere events eller iværksætte andre nødvendige aktiviteter.

Public affairs
Politisk interessevaretagelse er et centralt fokusområde for IAB. I Danmark mødes vi med løbende med folketingsmedlemmer, ministerier, styrelser og andre interesseorganisationer og på EU-niveau har vi et dygtigt team etableret i Bruxelles. Vi søger altid at inddrage vores medlemmer så meget som muligt i dialogen med politikere og embedsfolk.

Rådgivning
Som medlem har man adgang til vores specialiserede fagjurister og konsulenter for råd og vejledning. Man er altid velkommen til helt uformelt at vende et spørgsmål eller en overvejelse via mail eller telefon. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om, hvad IAB Danmark og Danske Medier kan hjælpe jeres virksomhed med.

IAB Danmark
Mediernes Hus
Kalkbrænderiløbskaj 4
2100 København Ø

+45 33974000