Linkbuilding skal fremgå af Googles søgeresultater

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at virksomheder bag hjemmesider med kommerciel linkbuilding også skal sørge for, at det fremgår tydeligt af tekstuddrag på Google, hvis de leder ind til tekster med en kommerciel hensigt. Det følger af, at Google har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at en søgning på Google typisk gengiver en hjemmesides titel, som er en del af hjemmesidens tekster, der automatisk kopieres af Googles værktøjer, samt et uddrag af teksterne på hjemmesiden, inklusive sideteksten eller overskrifter/metabeskrivelser, som er indsat i hjemmesidens kode af hjemmesidens indehaver.

Forbrugerombudsmanden har jf. deres website orienteret 19 mediebureauer og virksomheder om, at forbuddet mod skjult reklame også omfatter linkbuilding. Konkret rettes fokus mod sager, hvor virksomheder havde betalt for at få skrevet de tekster, der linkede til virksomhedernes hjemmesider. Hvis udgivere af en hjemmeside har aftalt med en virksomhed at linke til virksomhedens hjemmeside, er der en kommerciel hensigt med teksten. Det skal være tydeligt for forbrugeren, ellers vil teksten være vildledende og i strid med forbuddet mod skjult reklame.

Kommerciel linkbuilding skal derfor tydeligt markeres som ”annonce” eller ”reklame” eller med et andet ord, som forbrugeren opfatter som en reklamemarkering, medmindre den kommercielle hensigt er tydelig, også uden der står ”reklame”, ”annonce” eller en tilsvarende reklamemarkering.

Forbrugerombudsmanden har ikke taget stilling til, om der er tale om lovbrud i aktuelle sager, men henstiller til, at de kontaktede virksomheder gennemgår deres hjemmesider og øvrige markedsføringstiltag i henhold til lovgivningen.