IAB Europe frafalder appel i TCF-afgørelse

Som vi tidligere har skrevet om, afgjorde det belgiske Datatilsyn (ADP) i februar, at standarden “Transparancy & Consent Framework” (TCF) ikke lever op til GDPR-forordningens krav. En afgørelse, der også fik det danske Datatilsyn til midlertidigt at fraråde brugen af standarden.     

I kølvandet på afgørelsen fik IAB Europe en tidsfrist på otte måneder til at implementere ændringer, der kunne rette op på de eventuelle mangler. IAB har som led i den proces udformet en handlingsplan, der skal sikre, at TCF-standarden lever op til den ændrede praksis som konsekvens af afgørelsen.  

IAB Europe valgte oprindeligt at anke afgørelsen, men i mellemtiden har det belgiske Datatilsyn bekræftet, at tidsfristen først bliver gældende fra tidligst i september, hvor det forventes, at den belgiske retsinstans Market Court har truffet en afgørelse.   

Det betyder, at IAB Europe ikke kommer i en situation, hvor de bliver nødsaget til at implementere ændringerne, før afgørelsen er på plads, og appellen bliver derfor overflødig.    

CEO for IAB Europe, Townsend Feehan, udtaler:    

“With the APD having confirmed it will not start the clock running on the 6-month implementation period, the operative part of the contested decision, until we expect to have the ruling on the merits, it just makes sense to withdraw the request and focus on the next steps of the appeal.”   

På IAB Danmarks årlige konference 25. august vil Townsend Feehan fortælle om bl.a. IAB Europe’s arbejde med TCF-standarden og perspektiver for fremtiden.