IAB Danmark underskriver erklæring om bæredygtig digital annoncering

IAB Europe har offentliggjort en fælles erklæring om bæredygtig digital annoncering, som IAB Danmark sammen med 20 andre europæiske IAB’er har underskrevet. Målet er at fremme bæredygtig udvikling i den digitale annonceringsindustri. 

Deltagelsen giver IAB Danmark mulighed for at være en del af en bredere indsats for at fremme bæredygtighed inden for digital annoncering. Gennem samarbejde og udveksling af ‘best practice’ på tværs af europæiske lande, vil IAB Danmark være med til at skabe ensartede standarder og retningslinjer, der adresserer klimaudfordringerne og reducerer kulstofaftrykket i den digitale annonceringssektor.