Højere bøder for overtrædelser af markedsføringsloven

I slutningen af november vedtog Folketinget en række ændringer af markedsføringsloven, der betyder store bøder for overtrædelser af loven samt nye regler for markedsføring over for børn og unge.

Dertil kommer regler om øget gennemsigtighed i onlinetransaktioner bl.a. i forbindelse med rangordning af produkter samt anvendelse af brugeranmeldelser.

Ændringerne træder i kraft allerede fra 1. januar 2022, og det anbefales derfor, at mediernes markedsføringsafdelinger tager bestik af reglerne.

I nedenstående orientering gennemgås bødestørrelserne, ligesom de nye bestemmelser i markedsføringsloven forklares.  
Hent orienteringen (pdf)