Belgisk datatilsyn skaber uklarhed om TCF

En intern rapport fra det belgiske datatilsyn indeholder en kritisk syn på, hvorvidt IAB Europes Transparency & Consent framework (TCF) overholder GDPR. IAB Europe har offentliggjort deres umiddelbare respons i sagen her.

Rapporten indeholder en række synspunkter, som i høj grad kan udfordres, herunder at IAB Europe skulle være fælles dataansvarlig for de oplysninger, som tredjeparter indsamler om brugere via udgiveres digitale tjenester. Det øverste tyske datatilsyn afviste i en afgørelse fra 2019, at dette skulle være tilfældet.

Der gives ligeledes udtryk for en opfattelse af, at TCF bliver anvendt til at indsamlede følsomme personoplysninger på trods af, at TCF-reglerne specifikt foreskriver, at dette ikke er tilladt.

Det fremgår desuden, at IAB skulle overtræde GDPR, fordi TCF kan anvendes af udgivere, som ikke overholder lovgivningen. TCF pålægger imidlertid aktører, at informere IAB om eventuelle overtrædelser med henblik på, at IAB kan vejlede de berørte i at bringe forhold i orden inden for 2 uger eller at udelukke dem fra TCF-samarbejdet.

IAB Europe har nu frem til d. 7. december til at komme med en formel skriftlig respons til det belgiske datatilsyn. Herefter kan den klagende part komme med yderligere input frem til d. 11. januar 2021, som IAB kan svare på frem til d. 15. februar. Først herefter træffes en afgørelse, som kan appelleres til de belgiske domstole. Der er desuden mulighed for at bede EU-domstolen tage stilling i sagen.

Danske Medier / IAB Danmark anbefaler fortsat, at udgivere og deres samarbejdspartnere gør brug af TCF med henblik på at overholde GDPR og skabe klare internationale standarder på området. Skulle der opstå anledning til at drage tvivl om TCF i forhold til GDPR eller de danske særregler på området, vil vi naturligvis omgående informere herom.

Spørgsmål i sagen kan rettes til: as@danskemedier.dk