IAB Consent Mechanism

I samarbejde med over 30 medie-, data- og annoncevirksomheder har IAB Europe udviklet en ny standard for indhentning og håndtering af samtykke i overensstemmelse med den kommende databeskyttelsesforordning (GDPR). Der er tale om et open source system, hvor alle aktører og relaterede oplysninger om fx formål med databehandlingen registreres i én central database, mens samtykker løbende kan indhentes, distribueres og tilbagekaldes sammen med annoncekald i en transparent form, der kan dokumenteres over for tilsynsmyndigheder og brugere. Systemet bliver lanceret tidligt i 2018. Hold dig orienteret via: http://advertisingconsent.eu/ og se mere på disse slides.