IAB Koordinationsudvalg

Der er nu nedsat et Koordinationsudvalg for IAB Danmark i første omgang bestående af repræsentanter fra AppNexus, AudienceProject, Danske Medier, GroupM, JP/Politikens Hus og OmnicomMediaGroup. Udvalget har til opgave at prioritere hvilke emner relateret til digital annoncering, som foreningen skal fokusere på, herunder hvilke task forces der skal nedsættes, deres kommissorier og bemanding. Gruppen har afholdt deres første møde, og der er lagt op til et ambitiøst 2018. Nærmere info følger i starten af det nye år og lægges løbende her på sitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *