Bliv medlem

IAB Danmark varetager den digitale annoncebranches interesser og er en del af den førende verdensomspændende organisation på området.

Der er ca. 300 medlemmer i Danmark og 5.500 på europæisk plan inden for digitale medier, bureauer, annoncører og serviceleverandører, der samarbejder omkring udvikling, uddannelse, inspiration, faglige og sociale og arrangementer, hvor der dyrkes gode relationer til branchekolleger, kunder og leverandører i Danmark og internationalt.

IAB Danmark har til formål at udvikle harmoniserede standarder og vejledninger med henblik på at udvikle og lette samhandel med digital annoncering, samt at bidrage til at juridiske rammebetingelser tager hensyn til den digitale annoncesektors særlige behov i Danmark og internationalt. Til dette formål skal det tilsigtes, at den samfundsmæssige værdi af digital annoncering er dokumenteret og anerkendt blandt myndigheder, forbrugere og kommercielle markedsaktører.

Masser af events
Medlemmer har adgang til alle events i Danske Medier og IAB Danmark til medlemspris. Hvert år afholder vi mere end 20 arrangementer om emner som fx programmatic, mobil, apps, social media, innovation og relevant lovgivning i form af seminarer, konferencer og webinarer. Du har også mulighed for at deltage i de mange spændende internationale events hos vores IAB-søsterorganisationer i fx Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien.

Dynamiske Task Forces
Vores branche er i konstant udvikling, og så snart et nyt område opstår eller der sker større ændringer, samler vi eksperter fra centrale interessenter blandt vores medlemmer til at udarbejde guidelines, standarder, arrangere events eller iværksætte andre nødvendige aktiviteter.

Public affairs
Politisk interessevaretagelse er et centralt fokusområde for IAB. I Danmark mødes vi med løbende med folketingsmedlemmer, ministerier, styrelser og andre interesseorganisationer og på EU-niveau har vi et dygtigt team etableret i Bruxelles. Vi søger altid at inddrage vores medlemmer så meget som muligt i dialogen med politikere og embedsfolk.

Rådgivning
Som medlem har man adgang til vores specialiserede fagjurister og konsulenter for råd og vejledning. Man er altid velkommen til helt uformelt at vende et spørgsmål eller en overvejelse via mail eller telefon: Må jeg videregive de her data? Kender I nogen der tilbyder den her service? Ved I noget om? Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.

Studieture
Vi arrangerer løbende studieture til fx USA, hvor vi mødes med spændende oplægsholdere fra de store tech-udbydere og medievirksomheder, der altid har spændende indsigt at dele ud af, som du har rig lejlighed for at drøfte med dine rejsefæller i rare omgivelser.

Er der noget du savner?
Vi søger altid at stille de services til rådighed, som vores medlemmer efterspørger. Hvis du synes, at der mangler en guideline, en standard, et event, et tiltag eller bare opmærksomhed omkring et område i branchen for digital annoncering, som ikke findes i forvejen, så hører vi gerne om det. Vi er altid klar på at overveje nye tiltag.

Kontingentsatser
Små virksomheder: kr. 25.000, mellemstore: kr. 50.000 og store: kr. 100.000. Satsen aftales individuelt. For medlemmer af Danske Medier er medlemskab af IAB Danmark inkluderet.

Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om, hvad IAB Danmark kan hjælpe jeres virksomhed med.

Allan Sørensen
allan@iabdanmark.dk
+4533974281

IAB Danmark
Pressens Hus
Skindergade 7
1159 København K

+45 33974000 – mail@iabdanmark.dk – www.iabdanmark.dk